Κλασικό Μπαλέτο

Κλασικό Μπαλέτο

All Classes This Month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Date Time Duration Classes Teacher Price Booking
04 Sep - 30 Jul
  • 5:00 pm - 6:00 pm
  • 12:00 am - 12:00 am
  • 5:00 pm - 12:00 am
  • 12:00 am - 1:00 pm
48 week ballet babies Σοφία Κούρφαλη $ Book now